5 zgodb iz Böltinec

Skupina mladih iz Beltincev si želi obeležiti 5-letnico delovanja društva, to priložnost pa nameravajo izkoristiti za podrobnejše raziskovanje lastne kulturne dediščine ter mlade preko različnih delavnic in predavanj spodbuditi k aktivnejšem sodelovanju na lokalnem, nacionalnem in evropskem področju. Eden od pomembnih ciljev pobude je tako spodbuditi aktivnejše vključevanje mladih v družbeno dogajanje, zaradi pereče socialne situacije in visoke stopnje nezaposlenosti v regiji pa so raznovrstne aktivnosti tudi dobra priložnost za zmanjšanje vpliva socialnih okoliščin na preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, katerih starši si počitnic ne morejo privoščiti. Osrednja nit aktivnosti bo raziskovanje zgodovine Prekmurja. Tu bodo pobudniki sodelovali s strokovnjaki, pomembne mejnike iz zgodovine Prekmurcev pa bodo udeležencem in lokalni skupnosti približali z predavanji, plesom, pesmijo in delavnicami, ki se bodo zgostile na počitniškem vikendu. Pobudniki bodo pridobili številne pedagoške in organizacijske veščine, urili pa se bodo tudi v javnem nastopanju. Projekt bodo sklenili z zaključno prireditvijo, kjer bodo predstavili projekt, zbrana gradiva in načrte za naprej.