Markova herbija

KD Marko Beltinci je v mesecu marcu 2011 uspešno zaključil projekt »Markova herbija.« Projekt je bil sofinanciran preko programa LEADER ter javnega poziva Lokalno akcijske skupine „LAS pri dobrih ljudeh” za leto 2010. V okviru projekta, ki se je začel v mesecu septembru smo na podlagi znanstvene študije in ob strokovni pomoči Bojana Knifica, ter mojstrov (šivilja Rezka Lisec – kostumi, čevljar Geza Kisilak – čevlji in Hedvike Križanič izdelki iz krep papirja-pozvačin). izdelali povsem novo kostumsko podobo folklorne skupine. V okviru študije, ki je bila narejena smo nato izdelali 10 kompletov ženskih kostumov, 1o kompletov moških kostumov, 5 kompletov za muzikante in opravo za pozvačina, ki predstavljajo interpretacijo oblačilne kulture Beltinčanov na prelomu iz 19. v 20. Stoletje. Kostumi so bili predstavljeni na prireditvi v mesecu decembru, ob tem je bila izdana tudi zgoščenka s same prireditve. Ob dodelitvi dodatnih sredstev pa smo v okviru projekta izdali še knjigo, katere avtor je Bojan Knific z naslovom Markova herbija - Interpretacije oblačilne dediščine Prekmurcev – posebno Beltinčanov – v folklornih skupinah na Slovenskem. Ob tem smo pripravili tudi 12 panojev s predstavitvijo oblačilne kulture, podrobnostih, postopku izdelave…, ki bodo kot stalna razstava v beltinskem gradu, lahko pa se bodo tudi uporabili kot mobilna razstava ob gostovanjih ali ob kaki drugi priliki. Narejena je bila tudi video projekcija kostumske podobe Beltinčanov na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ki bo prav tako del stalne razstave v beltinskem gradu. Skupna vrednost projekta znaša 23.000 €.