Izvor imena “Marko”

Verjetno je malo tistih, ki lahko trdijo, da so vedeli od kod izvira poimenovanje našega dela Dolinskega, “Màrkastoga.”

Odgovor na to vprašanje je našel eden izmed članov našega društva, in sicer v knjigi dr. Smej Jožeta, z naslovom PSALMI VAŠKEGA ŽUPNIKA.

citirano s strani 29:

Marko Žižek je bil eden izmed vélikih. Bíl je boj za slovenski jezik. Skupaj s svojimi stanovskimi tovariši je dal nehote tudi ime lepemu kosu Prekmurja na Dòlinskem: Màrkasto.

Ko so se namreč župniki, beltinski Marko Žižek, turniški Marko Kocet, črensovski Marko Kovačič peljali s kolesljem, so ljudje rekli: »Glejte, Marki se peljejo.« To je veljalo še posebej takrat, ko se jim je pridružil tišinski župnik Marko Kolenko – Tèrdessy, doma iz Črensovec. Od takrat vsi prebivalci na ozemlju beltinske, črensovske in turniške župnije »Marki«.