O društvu

Kulturno društvo “MARKO” deluje od leta 2007. V petih letih delovanja smo dosegli že veliko: uvrstitev na regijske folklorne revije v letih 2010 (G. Radgona), 2011 (Starše), leta 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 ter uvrstitev državno folklorne revije leta 2010 v Maribor, leta 2014 v Beltince ter leta 2016 v Žalec. Prav posebej ponosni smo na nastop na državni proslavi ob Dnevu državnosti, kjer smo nastopili med sedmimi folklornimi skupinami, izbranimi s strani strokonjavnakov. Nikakor ne smemo pozabiti projekta, ki smo ga uspeli izpeljati: “MARKOVA HERBIJA,” v okviru katerega smo sešili nove kostume za plesalce, muzikante in pozvačina. V nadaljevanju projekta je bila izdelana prenosna rastava z 13 panoji, ter knjiga Markova herbija – Interpretacije oblačilne dediščine Prekmurcev – posebno Beltinčanov – v folklornih skupinah na Slovenskem. Vsako leto se je folklorna skupina odpravila tudi na gostovanja v tujino (Belgija, Nemčija, Italija, Makedonija). Konec leta 2012, ter v začetku leta 2013 smo izpeljali projekt 5. zgodb iz Böltinec, ki je bil financiran s strani Zavoda Movit (Mladi v akciji).

Člani društva smo mladi, ki nas druži ljubezen in veselje do ohranjanje kulturne dediščine.Namen ustanovitve društva je bil, organizirati in spodbujati razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanjem, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

 

Znak društva predstavlja osem pšeničnih klasov, violina, ter klobuk z napisom Kulturno društvo Marko Beltinci.

Dobro se zavedamo, da rastemo iz korenin, iz korenin, ki so jih zasadili naši predniki, naše babice in dedki. Te korenine pa so pognale globoko, v veliko drevo in upamo, da jih noben, tudi najmočnejši vihar ne bo omajal, kljub temu, da bomo v prihodnje kje daleč od doma.